Spisanie.to header-object

facebook facebook facebook
Регистрация Вход
Потребителско име
Парола
Запомни ме
Влезте чрез:
Всички полета са задължителни

Как да се справите със съсед, който смущава целия вход на блока?

  13 Май 2016 5645 видяна
(3 гласа)

Току що сте се прибрали вкъщи, легнали сте на дивана и започвате да изживявате заслужената почивка след дългия работен ден. Задължителна част от тази почивка са тишината и спокойствието, които обаче... липсват. Вашият апартамент трепти в синхрон с музиката на съседа, а вие се чудите дали не е поканил някоя банда да свири наживо у тях. Лежите безпомощни, докато накрая ви омръзна, излизате и се сблъсквате на стълбите със съседа от последния етаж, до когото със същия ефект е достигнал неприятният шум. Звъните на звънеца на шумния съсед, но без успех. Прибирате се, но се замисляте, че това може да се случи пълноценно утре, вдругиден и така нататък, ако не вземете необходимите мерки.

Законът тук е на наша страна. Всеки от нас като част от блока/входа има не само своите права, но и неизменни задължения. Обръщаме се към Закона за етажната собственост, който гласи, че:

- Всеки собственик, ползвател или обитател на жилище е длъжен да не извършва в своето жилище дейности или действия, които създават безпокойство за другите съседи, по-големи от обичайното;

- Всеки собственик, ползвател или обитател на жилище е длъжен да спазва правилника за вътрешен ред в етажната собственост.

Разбира се, той най-вероятно ще пледира, че си е в негово право да си направи съответния купон или ремонт на жилището, независимо от шума. Конкретните допустими часови рамки и подробностите около тях се уреждат с наредби на Общинския съвет в рамките на съответната община. Можем да дадем пример с град София и Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община. Съгласно нея ние сме в правото си да изискваме от нашия съсед да не вдига прекален шум в различните му форми (увеселение, ремонт) във време, различно от предвиденото в наредбата. А тя гласи, че подобен извънреден шум е разрешен:

- От 8 до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни;

- В почивни дни само със съгласието ни като засегнати съседи – например, ако сме били предупредени предварително, че в конкретен ден Х съседът ни ще бъде малко по-шумен поради смяна на дограмата;

- Важно за свиренето на музикални инструменти и пеенето като част от обучение, репетиране или преподаване – може да се осъществяват само от 08.00 до 14.00 и от 16.00 до 22.00.

Споменахме вече и за наличието на Правилник за вътрешния ред в етажната собственост. Той се приема от Общото събрание на входа/блока, като решението се взима с мнозинство повече от 50 % от представените идеални части от общите части в етажната собственост. Съгласно Закона за етажната собственост е изработен примерен правилник за вътрешния ред, който може да се използва от Общото събрание, но не е задължителен и може да променян по усмотрение. Съгласно него се забранява свиренето, пеенето, шумния говор и увеселения, използването на озвучителни системи, на перални и съдомиялни машини, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели във времето от 22 ч. до 8 ч. сутринта и от 14 ч. до 16 ч. следобед. Изключения биха могли да се допуснат само с разрешение от председателя на УС (домоуправителя).

Много добре, ще кажете вие. Принтирахме всички тези наредби и закони, но нашият шумен съсед не прави нищо по въпроса и трябва да пристъпим към други мерки. Вече сме минали фазата със самостоятелни „мирни" преговори с неуспешен край, затова можем да пристъпим към следните варианти:

- Отиваме на място заедно с домоуправителя, който съставя протокол за констатирано нарушение, който се подписва от него и двама други съседи - свидетели. Този протокол съдържа данни за съседа-нарушител, описание времето и датата на извършване на нарушението. Съставят се три еднообразни екземпляра – по един за управителя, за нарушителя и общинската/районната администрация. Оттук нататък съответната администрация може да състави акт за установяване на нарушението, въз основа на което се издава наказателно постановление от кмета или упълномощено от него лице, както и глоба в размер от 50 до 100 лв.

- Ако на територията на нашата община действа наредба за опазване на обществения ред, можем да се позовем на нея. Процедурата по налагане на наказание е същата като в предишния пример, но финансовата санкция може да бъде в по-големи размери. Така например споменатата вече Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община предвижда наказание от 100 до 2 500 лв. в зависимост от нарушенията.

- Най-ефективен и бърз, но и най-краен метод за справяне с шумен съсед, е набирането на 112 и обръщането към органите на реда. При пристигане на място полицаите отправят устно предупреждение или съставят предупредителен протокол на нарушителя, който се подписва от длъжностното лице, съседа и поне един свидетел. Ако съседът продължи да вдига шум, ще последва съставянето на акт за нарушение.

Законът дава право и да се отървем буквално от шумния съсед. Така в Закона за собствеността ние намираме чл.45, а именно, че собственикът на етаж или част от етаж може да бъде изваден от сградата по решение на Общото събрание:

- ако използва или допуска за използване неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди;

- ако систематически нарушава правилника или решенията на Общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави;

Вземането на такова решение се прави след задължително писмено предупреждение от домоуправителя, с която нарушителят е предупреден, че ще бъде изваден от имота и впоследствие той не е прекратил нарушението. Въз основа на вече приетото и влязло в сила решение на Общото събрание се уведомява районния съд, който издава изпълнителен лист. Изваждането от сградата може да се осъществи в срок от 1 до 3 години.

Подобно изваждане от сградата може да се осъществи и при неплащане на месечните такси за почистване на входа, асансьор и др. подобни. Възползвайки се от чл. 38 в Закона за управление на етажната собственост, Общото събрание дава възможност в 14-дневен срок на длъжника да възстанови натрупаното задължение. При неплащане в рамките и на този период се пристъпва към чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс, като се изисква от съда заповед за изпълнение и принудително събиране на задължението, както и изваждане от сградата в срок от 1 до 3 години.

Свързани статии
Коментари
Трябва да , за да може да публикувате коментар!

Коментирани