Spisanie.to header-object

facebook facebook facebook
Регистрация Вход
Потребителско име
Парола
Запомни ме
Влезте чрез:
Всички полета са задължителни

Национална програма "В подкрепа на майчинството" - част 1

  21 Септември 2011 303 видяна
(0 гласа)

1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Едно от ключовите направления в политиката за повишаване на заетостта включва прилагането на комплекс от мерки за насърчаване участието на жените на пазара на труда и намаляване на разликите в равнищата на безработица, заетост и заплащане между двата пола.

В изпълнение на националните планове за заетост бяха разработени и се изпълняват проекти за повишаване на конкурентоспособността на жените на пазара на труда чрез включване в професионално обучение, обучение по предприемачество, създаване на възможности за заетост на безработни жени, ангажирани в отглеждането на малки деца, насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни родители с деца до 3-годишна възраст.

Въпреки предприетите действия все още са налице съществени разлики в заетостта между двата пола. По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост за жените (15-64 г.) е 59,5, а за мъжете – 68,4%. Една от основните причини за разликите в заетостта по пол се дължи на ангажирането на жените в по-голяма степен с отглеждането на деца и на затрудненията при съвместяването между семейния и професионалния живот.

Запазва се и тенденцията, наблюдавана на пазара на труда от 1999 г. на преобладаващ брой и дял на жените в структурата на безработните. Към 31.08.2008 г. съотношението между регистрираните безработни жени и мъже е 63,4%:36,6%. Младите жени до 29 години са 17,9% от безработните жени.

Националната програма „В подкрепа на майчинството" е израз на политиката за решителни действия за насърчаване участието на жените на пазара на труда и осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малки деца на възраст до 3 години. Засилена подкрепа от страна на държавата за младите семейства с деца е възможността за включване като заети по програмата и на лица с пенсия.

През последните години в резултат на положителните тенденции в икономическото развитие на страната нараства броят на родените деца. През 2007 г. по данни на Националния статистически институт живородените деца в страната са 75 349. В сравнение с предходната година броят им се е увеличил с 1371 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 9.8‰.

Демографските процеси изискват предприемането на действия за развитие на услугите за отглеждане на деца, тъй като детските градини и ясли по региони са недостатъчни и се нуждаят от подобряване на качеството на услугите. Освен това пазарните цени на услугите за отглеждане на деца се оказват високи за повечето семейства.

Свързани статии
Коментари
Трябва да , за да може да публикувате коментар!